Korisnici WeBSEFF kreditne linije nagrađeni na 83. Međunarodnom sajmu poljoprivrede

17. maj 2016. – 83. Međunarodni sajam poljoprivrede je održan u Novom Sadu od 14. do 20. maja 2016. godine. Učesnica WeBSEFF programa, Komercijalna banka, je kao jedan od najvećih kreditora poljoprivrednog sektora u Srbiji, nagradila deset svojih najuspešnijih agrobiznis klijenata/projekata u okviru programa „Uspešne priče“. Tri od deset nagrada su dodeljene korisnicima WeBSEFF kredita: Vrba Milko (zamena telehendlera), Kresić Zoran (zamena kombajna) i Ergelašev Petar (zamena traktora). Dobitnici će biti nagrađeni studijskim putovanjem u neku od zemalja članica EU, gde će na nekoj od moderno organizovanih farmi imati prilike da steknu nova znanja, koja će kasnije moći da primene u svojim poslovnim aktivnostima.

p2

p1

 

Banca Intesa potpisala prvi ugovor sa korisnikom WeBSEFF kredita iz javnog sektora

17. mart 2015. – Banca Intesa je potpisala prvi kreditni ugovor sa korisnikom WeBSEFF sredstava iz javnog sektora. Kredit u ukupnom iznosu od preko 1.2 miliona evra će biti iskorišćen za poboljšanje spoljašnjeg omotača objekta, kao i dodatne mere koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti.

Nove procene tehničke podobnosti predate Komercijalnoj banci

17. mart 2015. – Tokom prve polovine marta, 20 novih procena tehničke podobnosti predloženih projekata za korisnike iz privatnog sektora je predato Komercijalnoj banci na dalju proceduru. Krediti za energetsku efikasnost u ukupnom iznosu od preko 1.3 miliona evra će biti iskorišćeni za zamenu dotrajale i energetski neefikasne poljoprivredne mehanizacije.

U Beogradu održana radionica u organizaciji EBRD-evog Projekta pravne pomoći za ESCO (REEP)

Beograd, 5. mart 2015. - Radionica "Ugovaranje isporuke energije: Instrument za mobilisanje resursa iz privatnog sektora za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u javnim objektima" u organizaciji EBRD-evog Projekta pravne pomoći za ESCO (REEP) je održana u Beogradu u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština. Događaju su prisustvovali predstavnici: EBRD-a, Ministarstva energetike i rudarstva, Stalne konferencije gradova i opština, GIZ-a, Specijalne bolnice Čigota, Opštine Pirot, Opštine Petrovac na Mlavi, te kompanija: Eltec, KGE, Energetic Solutions, itd. Predstavnica WeBSEFF –a je takođe prisustvovala događaju.

belgrade-2015-03-05-resize

Prve procene tehničke podobnosti predate Komercijalnoj banci

Beograd, 3. Mart 2015. - Prve procene tehničke podobnosti za projekte energetske efikasnosti za korisnike iz privatnog sektora su predate Komercijalnoj banci na dalju proceduru. Dva kredita u ukupnom iznosu od 250.000 evra će korisnici iskoristiti za zamenu starih, energetski neefikasnih kombajna i na taj način ostvariti značajne novčane uštede, smanjiti potrošnju goriva i emisiju CO2 gasova.

Mapa projekata

map