• 2017jul srb
 • headphoto1  

  Podrška preduzećima na Zapadnom Balkanu

  Kompanija je odlučila da zameni 4 predimenzionisana kotla na lož-ulje sa 4 kotla na biomasu, a u cilju smanjenja troškova grejanja u njihovim skladištima i ostavama na četiri lokacije. Investicija je rezultirala smanjenjem troškova za energiju sa ranijih 146 EUR/MWh na 37 EUR/MWh, kao i smanjenjem emisije CO2 gasova za 100%. Period povraćaja sredstava ove investicije iznosi 1,7 godina.
 • headphoto3  

  Podrška lokalnim samoupravama na Zapadnom Balkanu

  Objekti, uključujući naše škole, bolnice i objekte javne administracije rasipaju energiju. Koristeći moderne tehnologije, ovi objekti mogu postati energetski efikasniji i do 50%.

  Preko WeBSEFF programa, opštine i kompanije koje pružaju komunalne usluge mogu da konkurišu za kredite, podsticajne bonuse i besplatnu ekspertsku podršku ako žele da investiraju u moderne, energetski efikasne tehnologije.

Mapa projekata

map

Razvijen
od strane:

Finansiran
od strane:

Implementiran
od strane:

logo-ebrd logo-EU logo-e3
Bosna i Hercegovina: Hrvatska: Makedonija: Srbija:

logo-rba

logo-zaba

logo-ohridskabanka

logo-bancaintesa

logo-unicreditBIH

logo-erstebank

nlbtutunska

komercijalna-banka-logo

 

pbz